דרך העיניים שלי – דיוקן עצמי

12/05-11/06/22

דיוקן הוא ציור, צילום או אופן ייצוג אומנותי אחר של אדם שאיננו האומן.ית. האם ניתן לחשוב שכאשר אומן.ית מייצרים דיוקן עצמי, הפעולה מכילה גם את הרצון לתאר את עצמם כמישהו אחר? זר? מעין ניסיון להתבוננות מבחוץ? או שדיוקן עצמי הוא בעצם מבט אל הפנים, התבוננות וגילוי עצמיים, ניסיון לבודד ולנקות את ה"אני" מכל החיצוני לו? התערוכה מבקשת לבחון את המושג והפורמט "דיוקן עצמי", ושואלת האם כל דיוקן עצמי הוא בהכרח שיקוף של אמיתות שונות?

"אני לא טבח נהדר, אני לא אומן גדול, אבל אני אוהב אומנות ואני אוהב אוכל, אז אני המטייל המושלם"

מייקל פיילין (מונטי פייתון)