ישראל
ת"אירושליםנצרתאילת
מצרים
סיני
פיליפינים
מאנילה

ABRAHAM. RENOWNED FOR HIS HOSPITALITY

AWARDS

אנו מודים לאורחים שלנו על שהכירו אותנו באופן נרחב והמליצו אותנו לפרסים מקומיים ובינלאומיים כה רבים.