abraham one logo
beone of us

הצטרפו למועדון החברים Abraham One
ותפיקו את המקסימום מכל חוויה בהוסטלים, סיורים, אירועים ובברים שלנו. חברות וחברי מועדון Abraham One נהנים מהנחות קבועות בכל הזמנה, מהטבות משתנות גדולות ומשמעותיות בכל חודש בכל אחד מסניפי אברהם – בישראל ובפיליפינים.
ההרשמה למועדון – ללא עלות!

ההרשמה למועדון – ללא עלות!

Ellipse
אברהם תל אביב מועדון
Abraham Philippines
abraham Eilat

הטבות המועדון

Ellipse

הצטרפות חינם

הצטרפות למועדון Abraham One היא ללא עלות, וללא הגבלת זמן

Ellipse

10% הנחה קבועה

חברי המועדון זכאים להנחה של 10% בכל הזמנה ישירה באתר והנחה קבועה על סיורים נבחרים של אברהם טורס

Ellipse

15% הנחה בחודש יום ההולדת

חברי מועדון Abraham One זכאים להטבה של 15% הנחה במהלך חודש יום ההולדת שלהם

Ellipse

מבצעים משתלמים לחברי המועדון

רק חברי מועדון נהנים מהנחות ומבצעים עונתיים, בהזמנה ישירה באתר

Ellipse

ויש עוד…

אחת לכמה שבועות, ינתנו הטבות ומבצעים סודיים רק לחברי המועדון.

מבצעים משתלמים

רק חברי מועדון נהנים מהנחות ומבצעים עונתיים, בהזמנה ישירה באתר אחת לכמה שבועות, ינתנו הטבות ומבצעים סודיים רק לחברי המועדון.

eilat-pool-eclipe-photo
tours across israel
abraham eilat
abraham one logo

הצטרפו למועדון החברים

חברות וחברי מועדון Abraham One נהנים מהנחות קבועות בכל הזמנה, מהטבות משתנות גדולות ומשמעותיות בכל חודש בכל אחד מסניפי אברהם – בישראל ובפיליפינים.

תאריך לידה
abraham one logo

תנאי שימוש ותקנון המועדון

להלן התנאים וההתניות של קבוצת אברהם.

I. תחולה

התנאים וההתניות להלן חלים על החוזה למקום האירוח )המכיל ומחליף את התנאים להלן: חוזה לינה, חוזה קבלת לקוח, חוזה הוסטל, חוזה חדרים, חוזה חדרי הוסטל; יכונה להלן ”החוזה“( וכל כל השירותים והמוצרים האחרים המוענקים ללקוח )מכיל ומחליף את המונחים להלן: אורח, צד מזמין, שוכר, מפעיל תיירות, סוכן(על ידי קבוצת אברהם.

רחוב הנביאים ,67 כיכר הדווידקה,ירושלים

תנאים חורגים, לרבות ככל שהינם נכללים בתנאים ובהתניות הכלליים של הלקוח, לא יחולו, אלא אם אושרו במפורש על ידי מקום האירוח בכתב.

II. חתימת החוזה
עם בקשתו של הלקוח לביצוע הזמנה, ייווצר חוזה באמצעות אישורה התואם של ההזמנה על ידי מקום האירוח. השותפים לחוזה הינם מקום האירוח והלקוח. אם ההזמנה בוצעה על ידי צד שלישי מטעמו של הלקוח, יישא צד זה בחבות כלפי מקום האירוח במשותף עם הלקוח ובנפרד ממנו בגין כל ההתחייבויות הנובעות מן החוזה, אם נמצאת ברשותו של מקום האירוח הצהרה תואמת אשר ניתנה על ידי הצד השלישי. ללא קשר לאמור לעיל, כל צד מזמין מחויב להעביר את הפרטים הקשורים להזמנה ללקוח, ובייחוד תנאים והתניות אלה.

השכרת משנה והשכרה חוזרת של חדרים והשימוש בהם למטרות כלשהן למעט האירוח דורשים את הסכמתו המוקדמת בכתב של מקום האירוח. הזמנות תתבצענה על ידי אנשים בעלי כשירות משפטית לחתום על חוזים בלבד. בעת הזמנת מיטות בחדר משותף, מקום האירוח יעשה מאמץ לשכן אנשים המופיעים באותה הזמנה באותו החדר, אולם אין באפשרותו להתחייב על כך.

חוזה זה דורש ציות לגרסה המעודכנת ביותר של כללי הבית. ניתן להוריד תנאים אלה מאתר האינטרנט של מקום האירוח. 

III. שירותים, מחירים, תשלום
מקום האירוח מחויב לדאוג לזמינותם של החדרים המוזמנים לפי תנאים והתניות אלה ולספק את השירותים המוסכמים.

מקום האירוח יהיה רשאי, מסיבות מהותיות, לשכן את הלקוח במקום אירוח אחר בעל סטנדרטים ושירותים שווי ערך תמורת המחיר המוסכם באופן בלתי חוזר, אם האירוח המוזמן אינו אפשרי.

הלקוח מחויב לשלם את המחירים החלים או המוסכמים באשר לאירוח ולשירותים הנוספים בהם נעשה שימוש על ידי הלקוח, בהתאמה. הוראה זו חלה גם על שירותים והוצאות של מקום האירוח כלפי צדדים שלישיים, אשר תיגרמנה כתוצאה מביצוע השירותים אשר יוענקו לפי בקשת הלקוח.

המחירים המוסכמים כוללים את המיסים החלים. עבור לקוחות ישראלים יש להוסיף למחירים הנקובים גם מס ערך מוסף כקבוע בחוק.

מקום האירוח יהיה רשאי לשנות את המחירים, אם יהיה ברצונו של הלקוח לשנות במועד מאוחר יותר את מספר החדרים המוזמנים, את השירותים או את משך השהות בהוסטל.

מקום האירוח רשאי לבקש, במועד חתימת החוזה או לאחר מכן, פקדון בצורה של כרטיס אשראי לביטחון. כרטיס האשראי לא יחויב טרם ההגעה למקום האירוח, אלא אם ההזמנה תבוצע בתעריף אשר אינו כולל זכות לקבלת החזר. אם ההזמנה תבוצע בתעריף אשר אינו כולל זכות לקבלת החזר – נדרש תשלום.

הסכום הכולל, בניכוי הפיקדונות האפשריים, כפי שיפורט בחשבון לפי סעיפים, יהפוך בר-פירעון במועד ההגעה, אלא אם יוסדר אחרת קודם לכן.

IV. התרה על ידי הלקוח דמי ביטול וחיוב בגין אי-הופעה מקום האירוח מעניק ללקוח את הזכות להתיר את החוזה בכל עת. בהקשר זה תחולנה ההוראות להלן:

.1.1 ביטול
ביטולים אשר יתבצעו בתוך חלון הזמן המוסכם, לא יהיו כרוכים בדמי ביטול. ביטולים אשר יתבצעו מחוץ לחלון הזמן המוסכם, יהיה מקום האירוח רשאי לגבות דמי ביטול אשר סכומם יהיה שווה למחירו המוסכם של הלילה הראשון, אלא אם ההזמנה בוצעה בתעריף אשר אינו מזכה בהחזר, כאשר במקרה האמור לא יוענק כל החזר או זיכוי, או אם ההזמנה בוצעה באמצעות סוכנים וסוכני נסיעות מקוונים אחרים כאשר במקרה האמור ההזמנה כפופה לתנאי הביטול אשר יימסרו על ידי הצד השלישי הנדון.

בעת הזמנת יותר מ3-5 חדרים יחולו דמי ביטול על ביטולים אשר יתבצעו פחות מ72- שעות טרם מועד ההגעה, אלא אם צויינה מדיניות אחרת בתנאי המחירון שנבחר על ידי האורח. עבור ביטולים אשר יתבצעו פחות מ72- שעות טרם מועד ההגעה יהיה מקום האירוח רשאי לגבות דמי ביטול אשר סכומם יהיה שווה למחירו המוסכם של הלילה הראשון, אלא אם ההזמנה בוצעה בתעריף אשר אינו מזכה בהחזר, כאשר במקרה האמור לא יוענק כל החזר או זיכוי, או אם ההזמנה בוצעה באמצעות סוכנים וסוכני נסיעות מקוונים אחרים כאשר במקרה האמור ההזמנה כפופה לתנאי הביטול אשר יימסרו על ידי הצד השלישי הנדון.

הזמנות של יותר מ- 5 חדרים, או הזמנות של 15 איש ויותר, ייחשבו לקבוצה ויהיו כפופים לתנאים שייקבעו על ידי מחלקת הקבוצות העשויים לכלול בין השאר מקדמה ללא אפשרות החזר ו/או מינימום לילות להזמנה. להזמנת קבוצה יש לפנות ל [email protected]

בקשות לביטול חייבות להתבצע דרך האתר בו בוצעה ההזמנה

הזמנות ללא זכאות להחזר – הזמנות אשר תבוצענה בתעריף אשר אינו כולל זכאות להחזר תחויבנה במלואן עם ביצוע ההזמנה. לא יוענק כל החזר בגין ביטול.

הזמנות אלה אינן ניתנות לשינוי ולא ניתן להעביר לילות למקומות אירוח אחרים של ”אברהם“. הזמנות אשר תבוצענה באמצעות סוכנים וסוכני נסיעות מקוונים אחרים תהיינה כפופות לתנאי הביטול אשר יימסרו על ידי הצד השלישי הנדון.

שכירות קצרת טווח – חובה לבצע תשלום מלא בקבלה עם ההגעה. הסכם השכירות קצרת הטווח יהפוך לבלתי ניתן להחזר עם ביצוע הרישום )צ‘ק-אין(. הלקוח יהיה רשאי להאריך את משך השהייה בקבלה בתיאום עם האתר. ”אברהם הוסטל“ שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להימנע מלהאריך את ההסכם בכל שלב.

.1.2 חיוב בגין אי-הופעה
אם לא יודיע הלקוח בכתב מראש באופן מספיק על ביטול בהתאם לתנאי ההסכם, או לא יגיע )אי-הופעה( למקום האירוח במועד הרישום, תיחשב ההזמנה כולה כמבוטלת והאורח יחויב בתשלום בסכום השווה לחיובים אשר יחולו על הלילה הראשון של הזמנתו, אן בסכום שנקבע על ידי הסכון צד שלישי. אם ההזמנה בוצעה בתעריף אשר אינו מזכה בהחזר, לא יוצע כל החזר או פיצוי.

V. התרה על ידי מקום האירוח
מקום האירוח יהיה רשאי להתיר את החוזה באופן חריג בגין עילה מוצדקת, בייחוד, אם ביצוע החוזה לא יתאפשר עקב כוח עליון או נסיבות אחרות אשר אינן תחת אחריותו של מקום האירוח; במסגרת הזמנת החדרים נמסרו פרטים מהותיים כוזבים או שגויים, לדוגמה באשר לזהותו של הלקוח, או מטרתו; יהיה למקום האירוח סיבה מוצדקת להניח כי השימוש של הלקוח בשירותיו של מקום האירוח עלול להזיק לפעילות העסקית השוטפת, לבטיחות או למוניטין הפומבי של מקום האירוח, מבלי שסוגיות כאמור תהיינה ניתנות לייחוס ליכולת השליטה או הארגון של מקום האירוח; ייוודע למקום האירוח כי מצבו הכספי של הלקוח הורע באופן מהותי לאחר חתימת החוזה, בייחוד אם הלקוח לא ישלם את הסכומים המיועדים לתשלום למקום

האירוח או שאינו יספק ביטחונות מספיקים וכתוצאה מכך ייתכן סיכון לתביעות התשלום של מקום האירוח; מקום האירוח יהיה מחויב ליידע את הלקוח אודות מימוש זכות ההתרה בכתב ללא דיחוי.

במקרים של התרה כפי שתואר לעיל לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזק.

VI. הגעה ועזיבה, תקנות אחרות לעניין השהות במקום האירוח:
הלקוח אינו זכאי לקבלת חדרים ספציפיים מסוימים, אלא אם אישר מקום האירוח את אספקתם של חדרים ספציפיים אלה בכתב. עבור קבוצות בנות 20 איש או יותר בחדרים בעלי יותר ממיטה אחת, תתבצע הקצאת החדרים על ידי מקום האירוח.

החדרים המוזמנים יעמדו לרשות הלקוח החל משעת ההגעה המוסכמת בחוזה. ביום העזיבה יפונו החדרים ויועמדו לרשותו של מקום האירוח לא יאוחר שעת העזיבה המוסכמת בחוזה

אם מספר הלקוחות בפועל יעלה על המספר המוזמן והצפוי, לא ניתן יהיה להבטיח את אירוחם של אורחים נוספים אלה. בנוסף, ייתכנו חיובים נוספים בחשבונו של הלקוח.

אנו איננו אכסניית נוער ועל כן אין באפשרותנו לקבל ילדים מתחת לגיל 18 אשר אינם מלווים על ידי מבוגר אחראי. כמובן שמשפחות עם ילדים תתקבלנה בברכה.

VIII. הוראות סיום
שינויים או תיקונים בחוזה, בקבלת ההצעה או בתנאים והתניות כלליים אלה יתבצעו בכתב. שינויים או התאמות אשר יתבצעו באופן חד-צדדי על ידי הלקוח יהיו חסרי כל תוקף.
מקום הביצוע והתשלום יהיה משרדו הרשום של מקום האירוח.
אם הוראה כלשהי הנכללת בתנאים ובהתניות כלליים אלה של חוזה האירוח במקום האירוח הינה או תהפוך בלתי תקפה או בטלה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר ההוראות. בנוסף תחולנה הוראות החוק.

IX. מועדון לקוחות
1. ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
2. 10% הנחה לחברי המועדון בהזמנה ישירה באתר על התעריף הרגיל.
3. 15% הנחה לחברי המועדון בימי הולדת על התעריף הרגיל. חברי המועדון זכאים להנחה אחת בשנה קלנדרית, של 15% הנחה ללינה באחד מההוסטלים ברשת אברהם. ההנחה בתוקף במהלך חודש  יום ההולדת שהוזן בפרופיל חבר המועדון (לדוגמא: חבר מועדון שנולד ב- 17 לאוגוסט, זכאי להנחת יום הולדת להזמנות במהלך חודש אוגוסט).
4. 10% הנחה על סיורים נבחרים של אברהם טורס.
5. הטבות ייחודיות משתנות לחברי המועדון בכל חודש.